ENHANCER PROJESİ

ENHANCER Proje ekibi olarak 6 bileşen altında 5 farklı takım halinde 38inci ayında olduğumuz uygulama dönemimizin sorunsuz ve etkili geçebilmesi için gece gündüz çalıştık. Girişimcilik ekosistemini geliştirebilmek üzere, 38inci ay itibarıyla sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve KOBİ’lere yönelik toplam hacmi 190 Milyon Türk Lirasını bulan hibeleri yararlanıcılarımız ile buluşturduk. Tüm bunlar Yerel Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programının sonuçları olarak değerlendirilebilir.

Yerel Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı’nı türünün tek örneği olarak adlandırılabilir. ENHANCER ekibi olarak biz sadece finansal destek, izleme ve değerlendirme yapmakla kalmayıp; aynı zamanda faydalanıcılarımızın ihtiyaç analizlerini yaparak belirlenen alanlarda uzman destekleri de sağladık.

Projemiz bünyesinde geliştirdiğimiz girişimcilik Eğitim programından yaklaşık 2700 girişimciyi mezun ettik ve önümüzdeki süreçte 6 sektöre yönelik yeni teknik girişimcilik eğitimlerimizi başlatma çalışmalarımız sürmektedir.

Girişimcileri bir araya getirmeye yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz B2B etkinlikleri gibi başlangıç sermayesi, kitlesel fonlamalara yönelik etkinliklerimiz çeşitlilikleri artarak devam edecektir.

Son olarak, yeni kurulan firmalar ve kooperatiflere yönelik ve toplam büyüklüğü 5 milyon Avro olan 2 yeni hibe programının da çağrılarına çıkıldığı bilgisini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Pınar Yapanoğlu

Portföy Yöneticisi

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Ofisi