Migathon, Suriyeli ve Türk girişimcilerin uluslararası pazarlanabilir mal ve hizmetler veya Türkiye’nin iç pazarına değer katan mal ve hizmetler yaratmak için teknolojik başlangıç ​​fikirleri bulmak üzere bir araya geldiği 48 saatlik bir çevrimiçi etkinlik olarak 8-10 Ocak 2021 tarihleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

 

Bilinçlendirme, sosyo-ekonomik entegrasyon ve politika desteği hedefleriyle düzenlenmiştir.

İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay’dan katılımcıların katılımıyla gerçekleşmiştir.

2021 Migathon’una 50 girişimci (27 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 oturma izni olan Suriye uyruklu ve 22 Türk vatandaşı) katılmıştır.

Migathon, Suriyeli ve Türk potansiyel ve aktif girişimcilere, üniversite öğrencileri ve mezunlarına, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak isteyen kadınlara ve ulusal ve uluslararası değerler üreten paydaşlara açık bir etkinlik olarak düzenlenmiştir.

 • Tamer KILIÇ

Moderatör: Nuri Barış Tartıcı, ICMPD

Panelistler:

 • Ahmad Sufian BAYRAM (Techstars)
 • Nihal EMİNOĞLU (Academia)
 • Hulut HALABİ (Suriyeli Girişimci- Fasih)
 • Mohammed ALABED (Payfull Kurucu)
 • Deniz Karcı KORFALI
 • Onur DEMİRTAŞ
 • Özlem ÇAVUŞ, Berat KJAMILI

Prof Dr. Adil ORAN

MVP Atölyesinde girişimciler, girişimciliğin en kritik konusu olan problem belirleme ve yaratıcı çözüm tasarımı üzerine çalışacaklar. Daha sonra, bir fikrin ürün haline gelmeden önce en temel haliyle geçerli çıktı durumu olan MVP’yi tanımlamaya çalışacaklar.

Her takım, eşleştirildiği mentor ile ilk fikirleri üzerinde çalışacak.

Mustafa ÖZER

Etki Analizi Atölyesi’nde girişimcilik fikrinin pazar, toplum, çevre gibi konulardaki etkileri derinlemesine incelenecek.

 • Deniz Karcı KORFALI
 • Onur DEMİRTAŞ
 • Özlem ÇAVUŞ
 • Berat KJAMILI
Her takım, eşleştirildiği mentor ile kendi inisiyatif fikirleri üzerinde çalışacak.

Her takım, eşleştirildiği mentor ile ilk fikirleri üzerinde çalışacak.

Başak Demir SARAL

Sunum Atölyesi’nde katılımcılar, potansiyel yatırımcılara fikirlerini nasıl sunacakları üzerinde çalışacaklar.

 • Deniz Karcı KORFALI
 • Onur DEMİRTAŞ
 • Özlem ÇAVUŞ
 • Berat KJAMILI