Mehmet Çağlar AYDIN Nisan 2020’de ICMPD’ye katılmıştır. ENHANCER Projesi’nin Girişimcilik alanındaki Hibe Programlarını ve Ekibinin yöneticiliğini yürütmektedir. Yaklaşık 20 yıldır Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Uluslararası Kızılhaç Örgütü gibi kuruluşların Türkiye ve yurtdışındaki özel sektör kalkınması, Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma projelerinde uzmanlığını, yöneticiliğini yapmış ve Türkiye’de yabancı fonlarla kurulan birçok Girişimcilik Merkezi, Kuluçka Merkezi, Ortak Kullanım Tesisi projesinde görev almıştır. Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Birliğinin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Mehmet Çağlar Aydın’ının Beykent Üniversitesinden İşletme alanında Yüksek Lisans Derecesi bulunmaktadır.