Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (“ENHANCER”) Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe ilişkin ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) okudum.

Kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı 2 no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler”e ve 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (“ICMPD”) merkez ve/veya birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, ICMPD’ye, ICMPD’nin yurt dışında bulunan merkez  ve diğer birimlerine; ICMPD’nin alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum.