ENHANCER Projesinin temel amacı, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.

Proje kapsamında Adana, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin büyümeleri ve böylece geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplum üyeleri için sürdürülebilir istihdam yaratabilmeleri adına bu bileşen kapsamında toplam 2.592.000 Avro hibe verilmesi planlanmaktadır.

Hibe almaya hak kazanabilmek için ana başvuru sahibinin:

a) yasal olarak bir kooperatif veya kooperatifler birliği (birlikleri) olarak kayıtlı olması ve merkezlerinin hedeflenen illerde olması: Adana, Ankara, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa; ve

b) aracı olarak hareket etmeyip projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması; ve

c) proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten (01.06.2023) itibaren en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

  • Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratmak,
  • Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine entegre etmek,
  • Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak,
  • İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek
  • Kaynak verimliliğinin artırılması ve yeni üyelerin veya çalışanların işe alınması yoluyla üretimi artırmak
  • Yeni üyelerin veya çalışanların işe alınması yoluyla iş süreçlerini dijitalleştirmek.

Konuyla ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden bizlere yönlendirebilirsiniz.

Önemli Not: Bu sayfada paylaşılan tüm dokümanlar, bilgilendirme amaçlıdır. Başvuru süreci için geçerli olacak nihai belgelere aşağıdaki başvuru linkinden erişebilirsiniz:

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal

Dokümanlar sekmesinde Hibe Başvuru Rehberi’ni bulabilirsiniz. Rehberin farklı versiyonları arasında uyuşmazlık olması durumunda ICMPD Elektronik Başvuru Platformu’nda (In-Tend) yer alan versiyon geçerli olacaktır. Tüm değişiklikler ICMPD Elektronik Başvuru Platformu (In-Tend) üzerinden yayınlanacaktır.