ICMPD (International Center for Migration Policy Development)

ICMPD, Türkçe adıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi, Avusturya ve İsviçre’nin inisiyatifiyle 1993 yılında kurulan ve 2018 yılında 25.yılını dolduran bir hükümetlerarası kuruluştur.

https://www.icmpd.org/

ICMPD, insan haklarına saygılı ve devletlerin ihtiyaçlarına duyarlı bir “ortaklık” anlayışı ve çalışma etiğine sahiptir. Bu anlayış etrafında ICMPD Avrupa’da, Avrasya’da, Orta Asya’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Latin Amerika’da faaliyet göstermektedir.
 

 • Yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir göç politikalarının geliştirilmesini araştırma
 • Kapasite artırma faaliyetleriyle desteklemek
 • Göç yönetimi alanında devletlerarası gayri resmi istişareler için uluslararası bir platform sunmak olarak tarif edilmiştir.

ICMPD’ye bugün Türkiye de dahil olmak üzere 19 devlet üyedir ve 200’ün üzerinde çalışanı vardır. Kurum aynı zamanda BM gözlemci statüsüne sahiptir. Türkiye 09.03.2017 tarih ve 6993 sayılı Kanun ile (Resmi gazete sayı: 30024, tarih 31 Mart 2017) ICMPD’nin kuruluş anlaşmasına dahil olmuş ve 15 Mayıs 2018 tarihinde 17. Üyesi olarak ICMPD’ye katılmıştır.

ICMPD, Türkiye’deki projelerini “Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörlüğü” çatısı altında bulunan Ankara Ofisi aracılığıyla uygulamaktadır. Halihazırda yürütülen 6 projeye ek olarak 2019’da bitirilen 2 proje bulunmaktadır:

 • Türkiye’de Göç Yönetimini Güçlendirmek amacıyla ilave Politikaların ve Tedbirlerin Kullanımının Desteklenmesi (SUPREME)
 • İltica Alanında GİGM’in Kurumsal Kapasite ve Politika Geliştirilme Süreçlerinin Desteklenmesi (PACT)
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Alanında Çalışan Mesleki Personelinin İnsan Ticaretiyle Mücadelede Kapasitesinin Arttırılması (SHIFT)
 • Kalkınmaya Duyarlı Sürdürülebilir Göç Yönetimi Politikaları Uygulanmasına Destek (SUMMIT)
 • Sivil Toplum Kuruluşlarının Göç Yönetimi Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi (TACSO)
 • Sürdürülebilir Sosyo-ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (FRIT)
 • Türkiye’de Göç Politikalarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi (MIND) – Temmuz 2019’da tamamlanmıştır.
 • Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına Destek (SIDEM) – Temmuz 2019’da tamamlanmıştır.