Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcısı ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin (ICMPD) uygulayıcı olduğu Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında düzenlenen Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin ilki İstanbul’da düzenleniyor.

27-29 Eylül 2021 tarihleri arasında Conrad Otel’de gerçekleştirilecek olan eğitimler yerelde girişimcilik hizmetlerine yönelik hizmet veren farklı kuruluşların katılımı ile düzenleniyor.

Açılış konuşması ve proje tanıtımı ile başlayan eğitim programında, ilk iki gün öğleden önceki oturumlarda Göç ve Kalkınma teması temel kavramlar, kalkınmaya duyarlı göç politikaları hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak. Son gün sabah oturumlarında ise girişimcilik ekosistemi çerçevesi ile göçe duyarlı Yerel Girişimci Ekosistem Analizi ve diğer ilgili saha raporlarından ilk bulgular detaylı olarak aktarılacak.

Program süresince, öğleden sonraki oturumlarda ise girişimcilik hizmetlerine yönelik kapasite geliştirme kapsamında etkili iletişim ve beden dili, etkili sunum becerileri ve toplantı yönetimi konularında eğitim verilecek.

Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitim programı, kapsayıcılığı ve birlikte kalkınmayı güçlendirmek için temel bir politika alanı olarak yerel girişimcilik ekosistemi kurumlarının girişimcilik hizmetlerini daha kapsayıcı ve nitelikli şekilde vermeleri konusunda kurumların kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Ekim ayı içerisinde İzmir ve Ankara’da devam edecek.