Sosyo-ekonomik Kalkınma alanındaki Koordinasyon toplantılarının temel amacı; kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek, katılımcılar arasında iyi uygulamaları paylaşmak ve aynı zamanda ilgili sektörlerde yer alan kamu kurumları ile olan uygulamaları arttırmak ve geliştirmektedir.

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Koordinasyonu toplantılarının ilki 10 Mart 2021’de gerçekleşmiştir. Toplantı, tüm proje ortaklarını ve Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) aktivitelerinin birinci ve ikinci aşamadaki projelerini tanıtmanın yanı sıra, bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi raporlamak için iyi bir fırsat sağladı.

Stratejik, yasal ve kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi ile proje sunumları ve özetlerinin tartışılması amacıyla 01 Haziran 2021 Salı günü II. Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ICMPD Ankara Ofisi’nde 7 katılımcı ve zoom ortamındaki 55’nin üzerindeki katılımcı ile gerçekleşen toplantıda; Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Başkanı Libor Chlad, Sosyo-ekonomik Kalkınma Program Yöneticisi Dimitrina Karayotova, FRIT Baş Koordinatörü Halil Afşarata (T.C. Cumhurbaşkanlığı), ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, ICMPD Kıdemli Proje Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Daire Başkanı Ahmet Şimşek, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Ali Aybey, Dünya Bankası Temsilcileri, Türk Paydaş Temsilcileri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, DG ILF, İŞKUR, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ile Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası temsilcileri sosyo-ekonomik kalkınmaya ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Tamer Kılıç’ın (ICMPD Bölge Koordinatörü) moderasyonu sağladığı toplantıda projeler arasında iyi uygulamalar ve öğrenilen dersler paylaşılırken, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi için gerekli adımlar atıldı. Toplantıda sosyo-ekonomik kalkınma için politika önceliklerine ve strateji çerçevesine odaklanıldı.