Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen ENHANCER Projesi’nin İstihdam Yaratma Odaklı Hibe Programları kapsamında uygulama illeri olan Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’deki potansiyel başvuruculara yönelik olarak planlanan Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri 31.01.2022 – 10.02.2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Her biri iki gün olarak planlanan ve beş oturum olarak gerçekleşen eğitimlere çok sayıda kurum ve kuruluştan yoğun katılım gerçekleşmiştir.

Eğitimlerin başlangıcı ve sonrasında yapılan ölçme ve değerlendirmelere göre katılımcıların eğitimden yüksek ölçüde yararlandıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların memnuniyet geribildirimleri de bu yöndedir.

Potansiyel başvuru sahiplerinin kapasitelerinin artırılması ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan hibe çağrılarına daha nitelikli başvurular hazırlayabilmelerini sağlayan benzer eğitim programları planlanması halinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.