ENHANCER Projesi Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Innosmart Together: Ortak Girişimcilik ve İnovasyon Projesi’, 19 Temmuz’da düzenlenen açılış toplantısıyla proje etkinliklerine başlangıç yaptı. Projenin uygulandığı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Zeki Durak, Uluslararası Göç Politikaları Merkezi (ICMPD) Girişimcilik Hibeleri Yöneticisi Mehmet Çağlar Aydın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve girişimciler katıldı. Toplantı açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, projeyle kurulan girişimcilik merkezinin Bursa’da akıllı şehir vizyonuna ve inovatif işbirliklerine ilişkin rolüne değinerek dezavantajlı grupların girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesine vurgu yaparken BEBKA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Zeki Durak ise konuşmasında merkezin bölgedeki yatırım imkanlarına katkılarının altını çizdi. Etkinlikte söz alan ICMPD Girişimcilik Hibeleri Yöneticisi Aydın da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan projenin ENHANCER kapsamında iyi örnekler arasında yer aldığına ve sosyo-ekonomik uyuma katkılarına dikkat çekti. Yaklaşık 243 Bin Avro bütçeli projede “B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi” adıyla potansiyel girişimcilerin yararlanabileceği bir ortak kullanım merkezi kurulması ve özellikle teknoloji yoğun değer zincirlerine katkıda bulunacak yeni girişimlerin teşvik edilmesi hedeflenirken bu kapsamda çok sayıda genç girişimcinin merkezden ve sağladığı imkanlardan faydalanması öngörülüyor.