Karaköprü Girişimcilik, İş Geliştirme, İnovasyon ve Ticarileşme Merkezi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen ENHANCER projesinin Yerel Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı kapsamında finanse edilmektedir. Ortak kullanım alanları oluşturmak ve İpek Halı-Kilim dokuma ile Ekolojik Ahşap Oyuncak atölyeleri kurmak üzere Karaköprü Belediyesiyle hibe sözleşmesi Mart 2021’de imzalanmıştır. Oluşturulan bu alanlar, iş kurarak ve geliştirerek, iş gücü piyasasına uyum sağlayarak sosyoekonomik entegrasyonu geliştirmek amacıyla kişisel gelişim ve mesleki beceri eğitimleri vermek suretiyle Suriyeli ve Türk girişimcileri hedefleyecek şekilde tahsis edilecektir.

AB Büyükelçisi, Sayın Nikolaus Meyer-Landrut’un başkanlığındaki AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri 26-28 Mayıs 2021 tarihinde Şanlıurfa’yı ziyaret etmiştir.

AB delegasyonu heyeti, Şanlıurfa ziyaretinin son gününde Karaköprü Belediyesi’ni ziyaret etmiş ve model İpek Halı ve Kilim dokuma atölyesindeki potansiyel kadın girişimcilerle bir araya gelmiştir. Heyet ayrıca AB tarafından finanse edilen ENHANCER projesi kapsamında, belediyenin paydaşlarından biri olan RIZIK derneği temsilcileriyle de görüşmüş ve özellikle Suriyelilere yönelik tanıtım, erişim gibi faaliyetler ile ilgili bilgi almıştır. Sayın Büyükelçi sosyo-ekonomik uyumun ve ENHANCER projesinin bu bağlamdaki girişimlerinin öneminin altını çizmiştir.

Karaköprü Belediyesi, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) II kapsamında ENHANCER Projesi bünyesinde ICMPD tarafından sağlanan 244.989 € değerindeki hibeyle start-uplarla ilgili hukuki eğitimler, girişimciler için ortaklık anlaşmaları ve şirketleşme süreçleri, sosyal medya, web tasarımı, grafik ve animasyon ile dijital pazarlama eğitimleri ve mentörlük hizmetleri verecektir. Bunların yanı sıra, kurulan atölyelerde halı ve kilim dokuma, minyatür halı dokumacılığı ve ahşap hediyelik eşya yapımı eğitimleri verilecektir.

Karaköprü Girişimcilik, İş Geliştirme, İnovasyon ve Ticarileşme Merkezi ortak çalışma alanları sayesinde girişimcileri ve özel sektörü bir araya getirerek sürdürülebilir bir ortam sunmak için tasarlanmıştır. Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında fonlanan ICMPD’nin AB finansmanlı EHNANCER projesinin toplam 32,5 milyon Avroya ulaşan bütçesinin 17,1 milyon Avrosu girişimciler ve yerel kurumlara yönelik hibe desteğine ayrılmıştır. ICMPD bu amaçla Gaziantep ve Şanlıurfa illeri için Pilot Yerel Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programını 2020 Eylül ayında yaklaşık 2 milyon € bütçe ile başlatmış ve ilgili sözleşme süreci Mart 2021’de 8 yararlanıcıyla tamamlanmış olup bu yararlanıcılardan biri de Karaköprü Belediyesi’dir. ICMPD’nin ENHANCER Projesi Koordinasyon Birimi yalnızca Karaköprü Belediyesi’nde yerel ortak kullanım tesislerinin kurulmasına yönelik sürekli destek ve eğitim vermekle kalmayıp aynı zamanda özenli bir ihtiyaç analizi de yapmıştır ve belediyenin ekip üyeleri ile birlikte çalışacak uzmanlar istihdam edecektir. ICMPD tarafından geliştirilen hibe yaklaşımı finansman sağlamanın ötesinde olup bölgedeki girişimcilere ve istihdam olanakları yaratmaya yönelik sürdürülebilir ve uzun vadeli sonuçların korunmasını hedeflemektedir.