Türk ve Suriyeli girişimcilerin arasında yeni ticari bağlantılar kurulması, büyük firmalarla, büyüme kapasitesi olan Türk ve Suriyeli firmalar arasında tedarik ve ihracat bağlantıları oluşturulması, girişimcilerin finansman imkânlarına, yatırımcılara ve büyük alıcılara erişiminin kolaylaştırılması, ENHANCER Projesinin öncelikli faaliyetleri arasındadır.

Bu bağlamda, illerde İş Dünyası Buluşmaları düzenlenerek, illerin potansiyel oluşturan belirli sektörlerdeki girişimcileriyle, bu sektörlerin öncü markaları bir araya gelmekte ve yeni işbirliği imkânları geliştirilmektedir.

İş Dünyası Buluşmalarının hedef grupları, mevcut girişimciler, firmalar ile yerel ve ulusal düzeydeki kurumlardan oluşmaktadır.