ENHANCER Proje ekibi olarak 2020 yılından itibaren giderek artan bilgi ve insan kaynağı birikimiyle projenin 6 bileşeninin uygulamaları, hedefleri ve sonuçları için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte proje illerindeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek için sivil toplum kuruluşları, girişimciler, KOBİ’ler ve kooperatiflere yönelik toplam hacmi 14 Milyon Türk lirası hibeler sağlanmıştır. Başvuru süreci devam eden Girişimcilik Hibe Programı ile yaklaşık 3 Milyon avro hibeyle, istihdam yaratabilecek kayıtlı işletmeler kurması konusunda girişimcileri desteklemektedir.

Projeye özgü bir uygulama olan Yerel Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı ile finansal ve teknik destek sağlamakla birlikte; aynı zamanda yararlanıcıların ihtiyaç analizlerini yaparak belirlenen alanlarda uzman destekleri ile mentorluk faaliyetlerinin yürütülmesine kaynak sağlamaktayız. Benzer şekilde, Kooperatif Hibe Programı başvuruları değerlendirilmektedir. Bu yararlanıcılar için de istihdam yaratma odaklı kapasite geliştirme, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Bununla birlikte, proje bünyesinde gerçekleşen girişimcilik eğitim programından yaklaşık 3000 girişimci mezun ettik. Belirlenen 6 iş sektörüne yönelik yeni teknik girişimcilik eğitimlerimize başvuruları değerlendirmekteyiz. Girişimcileri bir araya getirmeye yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz B2B etkinliklerine de devam ediyoruz.

ENHANCER Projesinin uygulamasında karşılaşılan zorluklara rağmen etkin sonuçlar elde edilmesinin neticesinde projenin devamı niteliğinde ENHANCER Pro Projesinin imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyarım. Aralık 2024’ten itibaren 4 yıl boyunca kapsamı genişleyerek 16 ilde proje aktiviteleri gerçekleştirilecektir ve yine büyük oranda hibe programlarına aktarılacak olan 70 Milyon avro büyüklüğündeki proje ile kişiler, işletmeler ve kuruluşlar istihdam ve sosyal kalkınma odaklı desteklenmeye devam edecektir.

Pınar Yapanoğlu

Portföy Yöneticisi

ICMPD Türkiye Ofisi